img001In de jaren zestig vestigden enkele dansers, leden van de Soka Gakkai, zich in Brussel. Dit was het vertrekpunt van Soka Gakkai International Belgium.

Rond hen begint een groepje beoefenaars zich te verzamelen, hoofdzakelijk bij een koppel thuis in Brussel. De groep ontwikkelt zich steeds verder en in 1991 werd het een vereniging zonder winstoogstmerk.

In oktober 2004 heeft Soka Gakkai International Belgium (SGIBel) v.z.w. uiteindelijk een eigen activiteitencentrum kunnen verwerven in de buurt van het Zuidstation. Ze verenigt nu een duizendtal beoefenaars en ook een groot aantal sympathisanten-niet beoefenaars.

De Belgische beweging omvat een vijftigtal verschillende nationaliteiten. De centrale bijeenkomsten worden in drie talen vertaald: Nederlands, Frans en Engels. Over de jaren heen heeft SGIBel de culturele activiteiten en de verspreiding van het boeddhisme in de Belgische maatschappij ruim uitgebreid.

Als lid van de Boeddhistische Unie België (BUB), sluit SGIBel zich aan bij de inspanningen van alle verenigingen die deel uitmaken van de BUB en ijvert ze voor de realisatie van haar doelstellingen. 

SGI Belgique liegedroixhe

Geschiedenis

De Soka Gakkai International is een religieuze beweging gebaseerd op de geschriften van Nichiren Daishonin, een Japanse boeddhistische monnik die leefde in de 13de eeuw van ons tijdperk. Nichiren bestudeerde grondig de boeddhistische leerstellingen en kwam tot de vaststelling dat de Lotus Soetra, die het oneindig potentieel van alle mensen bevestigt, de werkelijke bedoelingen van Shakyamuni overbracht.

Verder lezen...

Agenda

Tijdelijke schorsing van SGI-Bel bijeenkomsten

Ons activiteitencentrum in de Grisarstraat blijft gesloten tot 31 december eerstkomend.

De discussie- en studiebijeenkomsten, bijeenkomsten per divisie en in het algemeen, alle activiteiten gaan uitsluitend virtueel door.

Neem voor meer informatie contact op via de website.

Zoeken