Selecteer de taal

De beoefening

Grez-Doiceau fieldsOp 28 april 1253 heeft Nichiren Daishonin voor het eerst Nam-Myoho-Renge-Kyo gereciteerd in het openbaar, in de Seicho tempel in de huidige prefectuur Chiba in Japan.  Zo voerde hij de aanroeping  Nam-Myoho-Renge-Kyo in als de hoofdbeoefening van zijn leerstelling, de beoefening die alle mensen in staat stelt om hun inherente wijsheid te ontwikkelen.

Nichiren Daishonin heeft in het geheel van de 28 hoofdstukken van de Lotus Soetra de uitleg van de Mystieke Wet (Dharma) hetgeen Myoho Renge Kyo is, waargenomen. Hij heeft Myoho Renge Kyo geïdentificeerd als de ultieme realiteit van alle verschijnselen en de boeddhanatuur inherent aan alle levende wezens. Myoho Renge Kyo is de titel van de  vertaling van de Lotus Soetra door de grote Indische geleerde Kumarajiva (344-413).

Hier volgt nu een korte en onvermijdelijk beperkte uitleg van enkel hoofdconcepten uitgedrukt in deze zin: 

Nam

Nam is een een Sanskriet woord dat we kunnen vertalen door “zich toewijden aan”. Zijn leven wijden en het in harmonie brengen met Myoho Renge Kyo, de ultieme realiteit van het leven of de Wet van het leven (Dharma). Nam drukt tegelijkertijd actie en houding uit. Het betekent dus de gepaste actie en de juiste houding die men moet ontwikkelen om boeddhaschap in dit leven te bereiken.

Myoho

Letterlijk drukt Myoho de relatie uit tussen het leven dat inherent is aan het universum en haar talrijke manifestaties. Myo duidt de essentie zelf van het leven aan, hetgeen “onzichtbaar” is en het intellectueel verstand overstijgt. Welnu, deze essentie drukt zichzelf uit in een tastbare vorm (ho), die door de zintuigen kan worden waargenomen. De verschijnselen (ho) veranderen, maar de constante realiteit die alle verschijnselen doordringt heet Myo.

Renge

Pratique RENGE Summer lotus 4

Renge betekent “lotusbloem”. Omdat ze tegelijkertijd  haar bloem en vrucht produceert symboliseert de lotus de gelijktijdigheid van oorzaak en gevolg. De omstandigheden en de kwaliteit van onze levens worden bepaald door de bijzondere oorzaken en gevolgen, zowel goede als slechte, die we verzamelen (door middel van onze gedachten, onze woorden en daden) van één ogenblik naar het andere. Dit is hetgeen we “karma” noemen. De wet van oorzaak en gevolg verklaart hoe ieder mens rechtstreeks verantwoordelijk is voor zijn eigen lot. We creëren ons lot en we kunnen het ook veranderen. Het reciteren van Nam-Myoho-Renge-Kyo is de krachtigste oorzaak die we kunnen creëren want ze produceert tegelijkertijd in de diepte van ons leven het effect van boeddhaschap, die zich ongetwijfeld zal manifesteren op het gepaste moment. Alhoewel ze groeit en zich ontwikkelt in modderpoelen, is de lotusbloem perfect en vlekkeloos: ze symboliseert het ontspringen van boeddhaschap in de dieptes van het leven van een gewone sterveling.

Kyo

Letterlijk betekent Kyo “soetra, stem of leer van de Boeddha”. Het betekent ook geluid, ritme of vibratie. Het Chinese karakter voor Kyo staat oorspronkelijk voor de draden van een geweven handwerk en symboliseert zo de continuïteit van het leven doorheen het verleden, het heden en de toekomst. In bredere zin, draagt Kyo het concept volgens hetwelk alles in het universum een manifestatie is van de Mystieke Wet (Dharma).