Selecteer de taal

Buddhism

Lotus Sutra Summer lotus Het Mahayana boeddhisme bestaat uit een geheel van geschriften ontwikkeld uit essentiële elementen van het onderricht van Shakyamuni (Boeddha Gautama), namelijk wijsheid en welwillendheid. De Lotus Soetra werd door Shakyamuni onderricht in de laatste jaren van zijn leven. Hij beschouwde deze als de kern en het resultaat zelf van zijn onderricht.

 

Dit heel populair boeddhistisch geschrift vertelt dat alle mensen boeddhaschap kunnen bereiken. De oorspronkelijke titel in sanskriet luidt Saddharmapundarika-sûtra. Drie chinese vertalingen van de tekst in sanskriet zijn overgebleven. De vertaling van Kumarajiva, die een grootse reputatie geniet, is getiteld de Lotus Soetra van de Prachtige Wet. Wanneer in Japan en China wordt gesproken over de Lotus Soetra, wordt meestal gedacht aan de vertaling van Kumarajiva in het jaar 406. Nichiren gebruikt vaak de woorden Lotus Soetra in zijn geschriften om te wijzen op Nam-myoho-renge-kyo, de Wet die hij definieert als de essentie van de Lotus Soetra.

Volgens Burton Watson, eminent professor in talen en vertaler van de Lotus Soetra, “De Lotus Soetra is van alle soetra’s en heilige onderrichten van het Mahayana boeddhisme, de meest belangrijke en degene met het meeste invloed. Vereerd door bijna alle takken van het Mahayana onderricht, is hij gedurende eeuwen het voorwerp geweest van intense aanbidding door boeddhistische gelovigen in China, Korea, Japan en andere regio’s van Oost Azië.” (Le Sûtra du Lotus, préface p. 7, édition les Indes Savantes)

De Lotus Soetra roept de gelofte van Shakyamuni op, zoals zij sedert een ver verleden werd geformuleeerd, om de levensstaat van alle mensen te verheffen opdat hij gelijk wordt aan de zijne. Hij verklaarde dat deze wens werd vervuld toen hij deze soetra onderwees. De Lotus Soetra prijst voortdurend de welwillende actie om deze eeuwige gelofte van Shakyamuni te vereeuwigen en te actualiseren.

De president van de SGI, Daisaku  Ikeda, zegt, naar aanleiding van de Lotus Soetra (voorwoord bij het boek “Les écrits de Nichiren”):  “Volgens de Lotus Soetra, kern van het Mahayana boeddhisme, komt de fundamentele aangeboren wens van alle mensen … precies overeen met de grote gelofte van de bodhisattva: tegelijkertijd zijn persoonlijk geluk bereiken en toelaten aan andere om hetzelfde te doen. Andere doen ontwaken voor deze wens, is hen  toelaten in contact te komen met de inherente goedheid in hun leven. Dit is de fundamentele missie niet alleen van het boeddhisme, maar van alle religies.

Lotus Sutra WrittingsEveneens bevestigt de Lotus Soetra dat de verlichting potentieel openstaat voor iedereen zonder onderscheid van ras, geslacht, stand of opvoeding. Bijgevolg is het een humanistisch onderricht dat het heilige karakter van het leven bevestigt.

De Lotus Soetra omvat 28 hoofdstukken, samengesteld uit een combinatie van proza en op rijm gezette passages. Iedere dag reciteren de beoefenaars van de SGI naast het chanten van Nam-myoho-renge-kyo uittreksels uit twee hoofdstukken van de Lotus Soetra: Het hoofdstuk Hoben (ook gekend als het hoofdstuk “Geschikt middel”) en het hoofdstuk Juryo (ook gekend als het hoofdstuk “ De levensspanne van de Aldus Gekomene”).