Selecteer de taal

Wie zijn wij

Daisaku Ikeda presidentDaisaku Ikeda is de voorzitter van de Soka Gakkai Internationaal (SGI). In 1947, op negentienjarige leeftijd, besloot Ikeda zich aan te sluiten bij het lekengenootschap de Soka Gakkai. Meer dan tien jaar werkte hij aan de zijde van zijn leermeester en tweede president Josei Toda om de Soka Gakkai tot ontwikkeling te brengen en een sterk fundament te leggen. Na Toda’s dood werd Ikeda de derde president (voorzitter) van de Soka Gakkai. Daisaku Ikeda is actief op het gebied van fotografie, literatuur en dichtkunst.

 

Vroege jeugd 

Daisaku Ikeda werd op 2 januari 1928 geboren in Tokio als vijfde zoon in een arm arbeidersgezin dat leefde van de zeewierteelt. Als kind was zijn gezondheid heel zwak. Hij voerde jarenlang strijd met de levensbedreigende ziekte tuberculose. Op het moment dat Japan zich in de Tweede Wereldoorlog stortte was Daisaku in zijn tienerjaren. Door zijn ervaring met de vernietigende werking van de oorlog en het verlies van zijn oudere broer aan het front nam hij de diepe beslissing zijn leven te wijden aan wereldvrede.


Aansluiting bij de Soka Gakkai

In 1947, op negentienjarige leeftijd, woonde Ikeda een lezing bij van de toenmalige voorzitter van de Soka Gakkai, Josei Toda. Diep onder de indruk van Toda’s persoonlijkheid, diens heldere filosofie en antimilitaristisch verzet tijdens de oorlog, besloot

Ikeda zich aan te sluiten bij het lekengenootschap de Soka Gakkai (Organisatie voor het Creëren van Waarde). Ikeda was vastbesloten om van Toda te leren en Toda was van beslissende invloed op zijn leven.

Naast Josei Toda

Al vanaf zijn jeugd had Ikeda grote interesse voor literatuur en in zijn tienerjaren begon hij gedichten te schrijven. Toen hij zijn universitaire studie niet kon voortzetten, bood Toda, niet alleen boeddhistisch filosoof maar ook leraar en uitgever, aan hem privéles te geven.
Meer dan tien jaar werkte hij aan de zijde van zijn leermeester om de Soka Gakkai tot ontwikkeling te brengen en een sterk fundament te leggen.

Twee jaar na Toda’s dood werd Ikeda de derde president van de Soka Gakkai. Sinds het begin van de jaren zeventig heeft Ikeda dialogen gevoerd met vooraanstaande personen uit de hele wereld op het gebied van politiek, cultuur, onderwijs en wetenschap. Meer dan vijftig hiervan zijn in boekvorm uitgegeven met personen als Michail Gorbatsjov, Elise Boulding, Joseph Rotblat en André Malraux.

Vrede

Vastbesloten zijn leven in te zetten voor het vestigen van wereldvrede baande Daisaku Ikeda als president van de SGI de weg naar de wereldwijde verspreiding van het Nichiren Boeddhisme, ervan overtuigd dat dit humanistische boeddhisme zal bijdragen tot een grotere bewustwording van de waardigheid van het leven. In 1983 ontving hij de United Nations Peace Award; daarna volgden vele academische eerbewijzen en ereburgerschappen, de Internationale Tolerantieprijs van het Simon Wiesenthal Centrum, en de Rosa Parks Humanitaire Prijs.

Cultuur

Ikeda richtte een aantal onafhankelijke onderzoeksinstellingen op om de visie van het koesteren van dialoog en solidariteit voor vrede te bevorderen. Deze instellingen zijn onder andere het Boston Onderzoekscentrum voor de 21e Eeuw (dat in 2009 de naam Ikeda Centrum voor Vrede, Kennis en Dialoog heeft gekregen), het Toda Instituut voor Wereldvrede en Beleidsonderzoek en het Instituut voor Oosterse Filosofie. Ook heeft hij culturele instellingen opgericht zoals het Min-On Concertgenootschap en het Tokio Fuji Museum voor Schone Kunsten. In 1991 werd het Victor Hugo Huis van de Literatuur in Bièvres, Frankrijk, opgericht ter ere van de grote Franse dichter en schrijver.

Onderwijs

Het Soka-onderwijssysteem dat Daisaku Ikeda heeft opgericht omvat Soka-basisscholen en -middelbare scholen; de Soka Universiteit (SUJ, Japan); het Soka Vrouwencollege; de Soka Universiteit van Amerika (SUA, Californië); en Soka-kleuterscholen in Japan, Singapore, Maleisië en Hongkong.

Daisaku Ikeda and Kaneko relax at home dressed in traditional New Years attire 1973

Daisaku Ikeda is actief op het gebied van fotografie, literatuur en dichtkunst. Hij heeft twee zonen, Hiromasa en Takahiro, en woont met zijn vrouw Kaneko in Tokio