Selecteer de taal

Slide 1
Soka Gakkai
International Belgium
De officiële website van de Boeddhistische vereniging "Soka Gakkai International Belgium"

Door de site te betreden, erkent u kennis te hebben genomen van de volgende informatie en gebruiksvoorwaarden en erkent u ze te aanvaarden.

De informatie in deze internet site heeft een louter algemeen karakter en de Soka Gakkai international Belgium kan er de volledigheid niet van garanderen. De Soka Gakkai international Belgium behoudt zich het recht om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de site te wijzigen met inbegrip van de informatie die erin gepubliceerd is. Dit geldt ook voor de regels en de gebruiksvoorwaarden van de site.

De volledige inhoud van deze site is het exclusieve bezit van de Soka Gakkai international Belgium. Geen enkele reproductie, zelfs niet gedeeltelijk, is toegelaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdbeheerder van de site. De gebruiker van de site verbindt zich ertoe geen onwettig of frauduleus gebruik te maken van deze site.

De Soka Gakkai international Belgium kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor tijdelijke onderbrekingen in de werking van de internet site wegens technische problemen buiten onze wil om, noch voor elk verlies, winstverlies of schade dan ook, voortvloeiend uit het verlies van gegevens veroorzaakt door of in verband met het gebruik van deze site.

De site van de Soka Gakkai international Belgium bevat hyperlinks die naar andere sites verwijzen. We besteden veel aandacht aan de kwaliteit van de links die we publiceren. We staan echter niet in voor de controle of de uitgave van de sites waarnaar we verwijzen onder de vorm van links. In die omstandigheden kunnen we niet verantwoordelijke gehouden worden als de inhoud van de sites waarnaar we verwijzen, gewijzigd wordt.

Deze site gebruikt Google Analytics, een service voor Web analyse van Google Inc.("Google"). Voor meer informatie : http://www.google.com/analytics/terms/nl.html

Geschiedenis

De Soka Gakkai International is een religieuze beweging gebaseerd op de geschriften van Nichiren Daishonin, een Japanse boeddhistische monnik die leefde in de 13de eeuw van ons tijdperk. Nichiren bestudeerde grondig de boeddhistische leerstellingen en kwam tot de vaststelling dat de Lotus Soetra, die het oneindig potentieel van alle mensen bevestigt, de werkelijke bedoelingen van Shakyamuni overbracht.

Verder lezen...