Selecteer de taal

Slide 1
Soka Gakkai
International Belgium
De officiële website van de Boeddhistische vereniging "Soka Gakkai International Belgium"

Op deze site, vindt u informatie betreffende onze organisatie. Als u zich verder wil verdiepen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons. We organiseren regelmatig boeddhistische activiteiten in ons centrum in de buurt van het Zuidstation maar ook over het hele land.

We wensen u alvast een verrijkende kennismaking met onze site.

De Soka Gakkai (in 1930 opgericht in Japan) alsook de Soka Gakkai International (SGI), opgericht in 1975 op het eiland Guam, zijn religieuze bewegingen gebaseerd op de geschriften van Nichiren Daishonin, een Japanse boeddhistische monnik die leefde in de 13de eeuw van ons tijdperk (zie rubriek "Nichiren"). De SGI, een beweging van vrede, cultuur en onderwijs, is vandaag aanwezig in 192 landen en gebieden.

De eerste president van de Soka Gakkai heette Tsunesaburo Makiguchi. Hij was een fervent tegenstander van de oorlog en stierf in 1944 in de gevangenis omdat hij weigerde de nationalistische ideeën aan te hangen die toen van kracht waren. Zijn opvolger en leerling, Josei Toda, heeft het boeddhisme wijd verspreid in het na-oorlogse Japan. De Soka Gakkai International wordt sinds zijn oprichting voorgezeten door Daisaku Ikeda, die na zijn mentor Josei Toda, het boeddhisme verspreid heeft buiten Japan, door zijn dialogen te vermenigvuldigen alsook zijn initiatieven voor de verwezenlijking van het grote doel wereldvrede. 

Door het in stand houden van de erfenis van Nichiren Daishonin, zijn de leden van de Soka Gakkai er van overtuigd dat in een tijdperk van allerhande opeenvolgende crisissen, de waarden van het boeddhisme hoop kunnen geven aan talloze mensen. De waarden van de Soka Gakkai International zijn opgetekend in haar handvest die de idealen van het wereldburgerschap, de geest van verdraagzaamheid en de bescherming van de mensenrechten formaliseren.

Als lid van de Boeddhistische Unie België (BUB), levert de SGI België (SGIB) inspanningen samen met de andere BUB verenigingen en strijdt ze voor de verwezenlijking van haar doelstellingen.

Geschiedenis

De Soka Gakkai International is een religieuze beweging gebaseerd op de geschriften van Nichiren Daishonin, een Japanse boeddhistische monnik die leefde in de 13de eeuw van ons tijdperk. Nichiren bestudeerde grondig de boeddhistische leerstellingen en kwam tot de vaststelling dat de Lotus Soetra, die het oneindig potentieel van alle mensen bevestigt, de werkelijke bedoelingen van Shakyamuni overbracht.

Verder lezen...